Iconografia / Iconography
/ Luperus
/ Luperus pygmaeus
  Luperus pygmaeus  Joannis, 1866


biraghii
fiorii
flavipes
leonardii
maculicornis
nigripes
pygmaeus
pyrenaeus
viridipennis

 

coll. Fogato    

LOMBARDIA
Rocca de' Giorgi (PV)    
17.V.1987    
leg. W. Fogato